[Digitaltog] -
 [Lokomotivdekodere] - [UK Version]
[ESU LokPilot / LokSound] - [Lenz] - [Märklin] - [Piko] - [Roco] - [Tams] - [Uhlenbrock]

Denne side vedligeholdes ikke, da www.digitaltog.dk har skiftet system

Gå venligst til hovedsiden www.digitaltog.dk for opdateret information

 

Märklin 60904 Digital ombygningssæt  267 KB fil (Motorolaformat, Märklinmotor)
Jeg har anvendt sættet til ombygning af MY 1106 og Gammelt BR 44 til 5 –polet motor med dekoder

 

Märklin 60760 Digital dekoder og/eller ombygningssæt  (PDF) (Motorolaformat, Märklinmotor)

Fuld dansk vejledning

 

Märklin 60760 Digital dekoder og/eller ombygningssæt  (PDF) (Motorolaformat, Märklinmotor)

Programmering med Uhlenbrock Intellibox

 

Märklin Delta Dekoder 6603-1 200 KB fil

Første version af Märklin's Delta-dekoder med adresseprogrammering ved loddeøer.

 

Märklin Delta Dekoder 6603-2 m.fl. 51 KB fil

Anvendelsen af Delta dekoderens DIP-switch / tastatur til programmering af lokomotivadresse.

Märklin DELTA 6603 version 2: Foto: Per Mehnke

 

Märklin mfx og andre moderne dekodere og Intellibox

Programmeringsvejledning og CV oversigt

 

Uhlenbrock Intellibox og F5 - F8 ved mfx dekodere - dansk miniguide (PDF format)

Udarbejdet af Leif Bach for Hobbykæden

 

Märklin Digital Dekoder c80 og c90 m.fl. 51 KB fil

Anvendelsen af dekoderens DIP-switch / tastatur til programmering af lokomotivadresse.

 

 

Motorombygning til 3- eller 5-polet DC motor

HAMO magneter eller rettere permanent magneter anvendes til at ombygge en standard Märklin vekselstrømsmotor til jævnstrøm, så man bl.a. kan anvendende dekodere, som er lavet til jævnstrøm (LokPilot m.fl.). Oversigten viser diverse gamle Märklin lokomotiver, HAMO magnet nummeret og ESU's tilsvarende magnet. HAMO var Märklin's jævnstrømsvaremærke før Märklin købte Trix.

 

Vil du have en endnu bedre ombygning, kan du ombygge de fleste ældre Märklin lokomotiver til en moderne 5-polet motor med et ombygningssæt eller enkeltdele.

 

Se oversigt over lokomotiver, HAMO- og 5-polet ombygning her.

(kommentarer og tilføjelser modtages gerne - klik her)

 

Oversigt over Märklin Digital lokomotiv- og funktionsdekodere

Oversigt over dekodere i tabelform - hent PDF fil her.

Farvekoderne for montage af Märklin DELTA, c8x og c9x-dekodere -  hent PDF fil her.

 

Der eksisterer i princippet 4 serie af lokomotivdekodere til Märklin Digital og Märklin Systems H0. Hertil kommer c82, som stammer fra det tidligere Märklin Digital = system samt MAXI/Spor 1 dekodere.

 

Motorola 1:

De første lokomotivdekodere i Märklin systemet (c80, c81 og c90). Dekodere uden ekstrafunktioner udover det at styre lokomotivet samt lys. De tidligste c80 og c81 forstår heller ikke Märklin bremsestrækninger, og det er væsentligt for nogen! Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

 

Motorola 2:

Fra c90-x (2. generation) med 5-cifrede artikelnumre skiftede Märklin til Motorola 2, hvor der er mulighed for ekstrafunktioner til lyd, røg, TELEX etc. samt genkendelse af bremsestrækninger. Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

 

DELTA:

I princippet "billigversioner" af ovenstående. Den første 6603 er Motorola 1 format. Resten Motorola 2 format. Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

 

Mfx / Fx:

Mfx er dekoderformatet i Märklin Systems med mulighed for kommunikation med en mfx-central m.m. Markedsført fra 2005. Fx er "Delta-modulerne" i Märklin Systems. Programmering sker med kommandoer direkte fra en digital central.

 

Art. nr.

Beskrivelse

6080

Dekoder c80 til lokomotiver med AC-motor

Dekoder version: 701.13

 

Oversigt over mulige adresser klik her

6081

Dekoder c81 til lokomotiver med DC-motor

6082

Dekoder c82 til lokomotiver med DC-motor (kun Märklin digital DC - passer ikke med Märklin Digital ~(Motorola) og Märklin Systems)

6090

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med tromlekollektor. Sættet indeholder lokomotivdekoder c90, 5-polet anker m.m.

Dekoder version: 701.13

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60760

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med tromlekollektor. Sættet indeholder lokomotivdekoder fx (6090PIC) som den i Feuerwehr V100 fra startsæt, 5-polet anker m.m.

Leveret 2005 -

 

Dansk vejledning

60901

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med tromlekollektor. Sættet indeholder lokomotivdekoder c90, 5-polet anker m.m.

Leveret 1998 - 2006

Artikelnumre i 60901
386820 anker
389000 magnet
386940 motorskjold
516520 induktionsspole
601460 børstepar

 

Oversigt over mulige adresser klik her

c90 som indbygget i BR 212 Feuerwehr

Dekoder version: 701.22

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60902

Dekoder c90 til indbygning i lokomotiver, som har 5-polet motor og permanent magnet.

Leveret 1998 - 2006

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60903

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med lille motor. Sættet indeholder lokomotivdekoder c90, 5-polet anker m.m.

Artikelnumre i 60903
210888 anker - 8 tænder
224615 magnet
224613 motorskjold
516520 induktionsspole
601460 børstepar
276770 lampesokkel

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60904

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med skivekollektor. Sættet indeholder lokomotivdekoder c90, 5-polet anker m.m.

 

Dansk vejledning, se her

 

Dekoder version: 701.22

Artikelnumre i 60904
214118 anker - 7 tænder
210888 anker - 8 tænder
210882 magnet
214121 motorskjold
516520 induktionsspole
601460 børstepar
276770 lampesokkel

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60905

Dekoder c90 til lomokomtiver med klokankermotor

 

Oversigt over mulige adresser klik her

60921

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med tromlekollektor. Sættet indeholder mfx lokomotivdekoder, 5-polet anker m.m.

60922

Dekoder mfx til indbygning i lokomotiver, som allerede har 5-polet motor og permanent magnet fra sæt 6090, 60901, 60903 eller 60904.

60923

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med lille motor (skive kollektor). Sættet indeholder lokomotivdekoder mfx, 5-polet anker m.m.

60924

Dekoderombygningssæt til anvendelse i Märklin lokomotiver med stor motor (skivekollektor). Sættet indeholder lokomotivdekoder mfx, 5-polet anker m.m.

60931

Lokomotivdekoder mfx med lyd (damplokomotivlyde) til indbygning i lokomotiver, som allerede har 5-polet motor og permanent magnet fra sæt 6090, 60901, 60903 eller 60904.

60932

Lokomotivdekoder mfx med lyd (disellokomotivlyde) til indbygning i lokomotiver, som allerede har 5-polet motor og permanent magnet fra sæt 6090, 60901, 60903 eller 60904.

60933

Lokomotivdekoder mfx med lyd (el-lokomotivlyde) til indbygning i lokomotiver, som allerede har 5-polet motor og permanent magnet fra sæt 6090, 60901, 60903 eller 60904.

60934

Lokomotivdekoder mfx med lyd til indbygning i lokomotiver, som allerede har 5-polet motor og permanent magnet fra sæt 6090, 60901, 60903 eller 60904.

60955

Dekoder til Maxi

Dekoder version: 701.22

60960

Funktionsdekoder c96 med 4 funktionsudgange

 

Oversigt over mulige adresser klik her

90961

Funktionsdekoder c96-1 med 4 funktionsudgange plus en kørselsretningsbestemt udgang.

 

Oversigt over mulige adresser klik her

6603

DELTA-modul. Version 1 med loddepunkter til kodning af adresse.  Anvendes til AC-motor. 16 mulige adresser.

Chip version: 701.13

 

For mulige adresser, se her

6603

DELTA-modul. Version 2 med dip-switch indstilling af adresse.  Anvendes til AC-motor. 16 mulige adresser.

Chip version: 701.17

 

For mulige adresser, se her

66031

DELTA-modul med en ekstra udgang. Anvendes til AC-motor. 16 mulige adresser.

Leveret 1998 - 2006

Chip version: 701.21

 

For mulige adresser, se her

66032

DELTA-modul med en ekstra udgang og dip-switch med 8 kontakter til op til 80 adresser

Chip version: 701.43

 

Oversigt over mulige adresser klik her

Fx som indbygget i 29156, 29157, 29158 (startsæt)

 

Dansk programmeringsvejledning

66415

DELTA dekoder, som oftest er indbygget i lokomotiver i serie 34xxxx.

 

For mulige adresser, se her

 

 

Jeg modtager gerne tilføjelser og rettelser på mail 

 

 


Du kan købe digital modeljernbane hos
Togcenter Gentofte